Energibrønn

En energibrønn er en brønn som bores ned i berggrunnen med mål om å utvinne geotermisk energi til oppvarming av bolig. Man trenger ikke å gå lenger enn 20 meter ned i bakken før temperaturen er stabil året rundt, og med en energibrønn kan man utvinne denne varmen til å varme opp boliger på vintertid. I tillegg kan man også bruke energibrønner for å kjøle ned boligen på varme sommerdager uten å måtte ha noe ekstra utstyr.

En typisk energibrønn går mellom 100m og 350m ned i berggrunnen, og det er viktig at den når vannspeilet slik at den møter grunnvann. Dette er fordi den bruker en slags frostvæske som varmes opp, og denne varmes utrolig mye raskere opp når røret går gjennom vann sammenlignet med berggrunn. Når frostvæsken er varmet opp av grunnvannet sendes den opp i røret igjen, og varmer boligen.

Selve oppvarmingen skjer ved bruk av en varmepumpe som er koblet til energibrønnen, så man kan selv styre varmen ved å slå av og på varmepumpen. Den gir en jevn og god varme dagen lang, og det er altså ingen varmesvingninger mellom verken sesong eller tid på døgnet. Selve varmepumpen ser akkurat lik ut som en vanlig varmepumpe som henter energi fra luften utenfor, men man har en liten brønn istedenfor en pumpe på utsiden av huset.

Energibrønner har lang levetid, gir veldig billig oppvarming, er lite støyende, og krever lite vedlikehold. Det er altså svært mange fordeler med en energibrønn, men den store ulempen er jo at det koster en del å installere selve brønnen. Ifølge tall fra Norsk Varmepumpeforening må man regne med å betale omtrent 70 000kr for å installere en energibrønn på 200 meter. For de fleste er det likevel en investering som lønner seg på sikt, da de løpende kostnadene for oppvarming blir svært lave etter at energibrønnen er installert.

Energibrønn gir miljøvennlig varme

En energibrønn gir geotermisk energi, noe som enkelt forklart betyr at jordas indre kjerne varmer den opp. Denne energien er så miljøvennlig som man får den, og gir ingen utslipp i form av drivhusgasser på noen måte. Energien man utvinner fra berggrunnen vil ikke brukes til andre formål i berggrunnen, så man regner ikke med at det er noen negative konsekvenser for verken dyreliv eller miljø som følge av at man installerer en energibrønn.

Ettersom det er miljøvennlig kan man også søke om tilskudd til å bore en energibrønn fra Enova, og hver bolig kan få inntil 30 000 kr i støtte. Enova bruker det noe kronglete navnet «væske-til-vann-varmepumpe» på denne typen brønner, og man kan lese mer om Enova-støtte på nettsidene deres. Det er ikke alle som kan få full støtte, men de fleste får i alle fall redusert installasjonsutgiftene ved å søke om støtte.

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt innen boring eller sprenging. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Ørjan Digre

+47 975 93 481

[email protected]

Jan Ole Parken

+47 970 66 998

[email protected]

eller ved å bruke kontaktskjemaet under

    Navn

    E-post

    Telefon (valgfritt)

    Melding