Brønnboring i Finnmark, Troms og Nordland

Brønnboring er en god og nokså enkel måte å få rent drikkevann på. Når man lager en brønn borer man etter rent grunnvann (også kalt kildevann) som ligger under det såkalte vannspeilet under bakken. Vannet under vannspeilet er helt rent på grunn av naturlige prosesser som renser det, og egner seg perfekt som drikkevann.

Man kan bore etter drikkevannsbrønner overalt, for det er alltid vann i berggrunnen under oss. Spørsmålet er bare hvor langt ned man må bore for å finne vannet, og jo lenger ned det er, jo vanskeligere blir det å pumpe opp. Det er mange faktorer som avgjør dette, som hvilke bergarter som finnes i fjellet under løsmassene, og den generelle geologien i området. Mange selskaper som driver med brønnboring har gratis befaring hvor de kan gi deg råd om hvor det hadde passet med en brønn i området man holder til ved.

Å bore etter rent grunnvann på hytta er en ypperlig idé, og da slipper man å bruke store summer på å koble seg til det lokale drikkevannsnettverket. Dersom man holder til i et område med flere hytter kan det være lurt å gå flere sammen for å bore en brønn i fellesskap, og på den måten splitte kostnadene forbundet ved en brønnboring. Det er ikke sånn at en brønn har uendelig mye vann, men de fleste brønner har nok vann til å forsyne et hyttefelt uten store problemer. Igjen avhenger det av geologien i området, så her er det litt variasjoner på hvor mye vann man får av hver brønn.

Etter at brønnen er boret kan man enkelt legge rør inn i hytta eller til huset via vanlige vannrør. En rimeligere løsning er å ha tappekran direkte over brønnen, noe man ofte ser på hyttefelt.

Brønnboring i Nord-Norge

Det er veldig utbredt med brønnboring i fylker som Finnmark, Troms og Nordland, da det ofte kan være langt mellom hytter og hus i disse fylkene. I likhet med resten av landet er det mye rent grunnvann i Nord-Norge, så det kan være lønnsomt å bore seg en brønn fremfor å knytte seg til det kommunale drikkevannsnettverket som i verste fall kan være mange mil unna.

Når man skal bore etter brønn bruker man som oftest ganske store anleggsmaskiner, så det er som regel nødvendig med vei frem til området hvor man skal bore.

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt innen boring eller sprenging. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Ørjan Digre

+47 975 93 481

[email protected]

Jan Ole Parken

+47 970 66 998

[email protected]

eller ved å bruke kontaktskjemaet under

    Navn

    E-post

    Telefon (valgfritt)

    Melding